Vanligaste frågorna

Hur lång är leveranstiden?

För ytbehandlade produkter kan man normalt räkna med ca tre veckor från order till leverans. Ska det dessutom brandimpregneras landar vi på ca 8-10v. 

I vilka kulörer kan jag beställa min panel?

Vi använder oss av vattenbaserade färgsystem från Teknos och Jotun för in- och utvändiga produkter. Då vi har egna brytmaskiner för båda färgsystemen kan vi utföra i princip den NCS kulör du önskar. Har du kulör av annan färgproducent kan vi oftast ta fram en likare. 

I vilken profil kan jag beställa mina produkter?

Vi har en uppsjö av standardprofiler vad gäller listverk. Oftast brukar vi kunna hitta någon profil som är i närheten av vad man har tänkt sig. Om så inte är fallet, så kan vi tillverka nya stål utifrån förfrågan. Då kan det vara bra att ha en ritning eller ett frånkap på önskad list. 

Varför kan det bli en överleverans på min beställning?

Vi har i princip inga lagerartiklar utan producerar allt emot specifik kundorder. Vi behöver alltid ta fram lite extra för att gardera oss för eventuella skador som kan uppstå under produktens resa från produktionsstart tills den är hos dig som slutkund. Den eventuella överproduktion som hamnar hos kund debiteras som felfri vara. 

Får jag handla hos er som privatperson?

Nej. Vi har inte möjlighet att administrera direktförsäljning utan hänvisar er till byggvaruhandeln. Är du osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur levereras era produkter?

De kommer i paket som är ca 1m breda och 60cm höga, längden bestäms av råvaran. De ligger oftast på truckströn, ibland på EUR-pallar, väl inplastat och bandade med sidostöttor och plastband. Vissa produkter, främst för invändigt bruk skyddar vi extra med boardskivor. Vi förutsätter att kund har lossningsutrustning på plats när lastbil kommer då dessa sällan kan lossas via bakgavellift. Har man andra lossningsönskemål måste detta bokas i god tid för att säkerställa att en smidig lossning kan ske.

Varför kan jag inte beställa brandklassade produkter direkt från er?

För att säkerställa att slutkund får det de tänkt sig och att rätt brandskyddsklass uppnås har vi valt att samarbeta med få, kunniga återförsäljare. Det är en komplicerad marknad som kräver att vi hjälper till att förmedla den kunskap som krävs till de som verkligen behöver det. Vem som behöver veta vad i vilket skede av projekten varierar väldigt. Av dessa anledningar har vi valt att samarbeta med Woodify som har specialiserat sina säljare inom detta segment på Svenska och Norska marknaden. Detta är vårt sätt att bidra till att du får den information om våra produkter som du behöver.

Vad menas med att ni är All-in-one-partner till Woodsafe?

Bäckegårds och Woodsafe har tillsammans ett långt samarbete som innefattar de flesta träslag man kan brandimpregnera. Bäckegårds står för träbearbetning samt eventuell ytbehandling och Woodsafe sköter brandskyddsimpregneringen. En viktig aspekt i begreppet all-in-one är också att det är Bäckegårds List som är ytterst ansvarig för produktens tillverkning, där brandimpregnering är en viktig delprocess. Det är vanligt att leverantörer av liknande produkter sätter samman tjänster från olika producenter och då blir alltid ansvarsfrågan en utmaning om något i denna komplicerade process går fel. Vi exporterar också tillsammans våra färdiga slutprodukter till regioner utanför Sverige och Norge.

Varför tar det så lång tid att producera brandskyddat trä?

Efter beställning behöver råvara reserveras eller köpas in. Råvaran ska sedan planeras in i produktion för att sågas, hyvlas ändspontas eller kapas. Efter dessa moment är produkten redo för brandskyddsimpregnering hos Woodsafe. Impregnering och torkning av produkten tar mellan 3-5v. Materialet ska också flyttas fram och tillbaka mellan oss och Woodsafe vilket brukar ta en vecka i anspråk. När den impregnerade produkten kommer tillbaka återstår efterbearbetning i form av ytbehandling och ibland exaktkapning.