U2A1905

Certifieringar

Efter många års förberedelser har Bäckegård genomgått ett omfattande certifieringsarbete. Vi är numera ISO-certifierade enligt miljöcertifiering ISO 14001, kvalitetscertifiering ISO 9001 och arbetsmiljöcertifiering ISO 45001. Från 2022 är vi spårbarhetscertifierade enligt FSC/PEFC. 2023 blev vi även omcertifierade för att hantera råvara med Controlled Wood anspråk. Vi ser detta som en stor möjlighet och ser fram emot att efterleva dessa ledningssystem på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.

Bäckegårds Träning

Arbetsmiljön i fokus

Vi jobbar för att alla ska engagera sig i hela produktionskedjan och inte bara i det egna delmomentet. Genom att alla hjälper varandra blir arbetet roligare samtidigt som vi kan leverera produkter av jämn och hög kvalitet. Även om vissa arbetsuppgifter är monotona gör vi vårt bästa för att våra medarbetare ska kunna arbeta ett helt yrkesliv med fortsatt glädje och engagemang. Från och med 2020 införs en årlig hälsokontroll. Vi är rädda om  vår personal och uppmuntrar till god fysisk hälsa. Alla medarbetare får friskvårdsbidrag och vi erbjuder gemensamma träningstillfällen efter jobbet med en PT. Från 2023 erbjuder vi våra anställda massage.

U2A1574 Webb

Vi vill minimera vår miljöpåverkan

Vi arbetar målmedvetet för att minska vårt avtryck på miljön. Vi vet att vår förnybara råvara, naturligt trä, trots sina många fördelaktiga egenskaper inte är en oändlig resurs. Vi gör därför vårt yttersta för att utnyttja det material vi köper in maximalt. Kan vi inte använda utsorterade ämnen till en annan produkt, som kanske är smalare eller i en lägre kvalitet, så kan vi i sämsta fall använda det för att producera eldningsbriketter för uppvärmning av villor och fjärrvärmenät. Precis allt vi hämtar från skogen har ett värde för oss.

Miljöpolicy